თქვენ გაქვთ ფინანსური საშუალება აწარმოოთ მცირე, საშუალო ან დიდი ბიზნესი, მაგრამ არ გაქვთ იდეა?

თქვენ აწარმოებთ მცირე, საშუალო ან დიდი ბიზნესს, მაგრამ შედეგით ხართ უკმაყოფილო?

თქვენ იპოვეთ წარმატებული საქმიანობისკენ მიმავალი კარის გასაღები!

შ.პ.ს. „საქართველოს ერთიანი განვითარების სამსახურის" ახალი პროდუქტების დეპარტამენტი გთავაზობთ:

  •       ბიზნეს გარემოს კვლევას!
  •       მომავალი საქმიანობის რისკების დათვლას!
  •       მოგების პროგნოზს!
  •       PR-კამპანიას!
  •     ახალი პროდუქტის შექმნას, "შეფუთვას", გაყიდვას!

ამ ყველაფრის ინდივიდუალურად მორგება კონკრეტულად თქვენს ბიზნეს გარემოზე!!!

ახლი სამოქმედო გეგმა!

ახალი იდეა!

მიძინებული საქმის გამოღვიძება!

ბიზნეს საქმიანობის გადახალისება!

თქვენი პროდუქციის მომხმარებელთა კმაყოფილებისა და რაოდენობის გაზრდა!

კონსულტაცია დამწყებ ბიზნესმენთათვის!